شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
اونوقت توهم توهم چي !؟ يا شما مبرا از توهميد ؟! ولي مرگ يا بقول شما :"توهم" خوبه برا همسايه ؟ پرده اول همين :"توهم" است ، اگه خوبه خب براي شما هم خوبه چراكه بقول امام علي عليه السلام خوب خوبه برا همه و منجمله شما هم ، و اگه بده خب برا ديگري هم بده چراكه بدم بده برا همه و فقط برا شما كه بد نيست ! تا اونجايي كه بنده از مانند شما سراغ دارم شما ها توهم داريد ! چراكه توهم مثلا توطئه ، تخريب ووو رو به
ديگران نسبت ميدين ، زير سايه ي همون :"توهم" ! در ضمن كي بود كه گفت : تحريف امام ؟ تخريب شوراي نگهبان ؟ ووو ؟ لابد بقول شما اون توهم تحريف ، تخريب ووو رو نداره ديگه ! خوبه والا !
mp3 player شوکر
شهر من گمشده است ارد
رتبه 0
0 برگزیده
127 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top